Kaag en Braassem, 16 april 2015 – De gemeente organiseert woensdag 22 april een avond over het thema ‘Duurzaamheid’. Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor deze avond die om 19.30 begint op het gemeentehuis.

Tijdens de thema-avond worden twee deelsessies behandeld. De belangstellenden kunnen meedenken over de ambities en mogelijkheden voor duurzaamheid en verbeteren van de afvalscheiding.

Het programma ziet er als volgt uit:

De thema-avond komt voort uit het raadsakkoord ‘Anders denken, anders doen’. In dit akkoord, tussen alle politieke partijen in de gemeenteraad, worden een aantal begrippen of thema’s genoemd die vragen om meer verdieping. Die verdieping wordt gezocht tijdens de thema-avonden. Het eindresultaat van de thema-avond dient als input voor een advies aan de raad. In dit advies wordt het ambitieniveau vastgelegd en gekoppeld aan de financiële gevolgen. Aan de hand hiervan kan in de perspectiefnota 2016 een afweging gemaakt worden tussen alle vraagstukken die op de gemeente afkomen.