Kaag en Braassem, 3 maart 2015 – De gemeente organiseert woensdag 11 maart een avond over het thema ‘Economie en Werk’. Ondernemers en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor deze avond die om 19.30 begint op het gemeentehuis. De resultaten van deze thema-avond krijgen een vertaalslag naar (nieuw) beleid, gekoppeld aan de financiën, en vormen daarmee input voor de nieuwe begroting van de gemeente volgend jaar. 

Tijdens de thema-avond worden drie deelsessies behandeld. De belangstellenden kunnen meedenken over werk, de economische agenda en de visie van ondernemers. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.30 uur Welkomstwoord en introductie van de drie deelsessies
  • 20.00 uur Aan de slag met de drie deelsessies: werk, economische agenda en de visie van ondernemers
  • 21.00 uur Pauze
  • 21.15 uur Terugkoppeling per deelsessie en de doelen en inspanningen accorderen
  • 22.00 uur Afsluiting

De thema-avond komt voort uit het raadsakkoord ‘Anders denken, anders doen’. In dit akkoord, tussen alle politieke partijen in de gemeenteraad, worden een aantal begrippen of thema’s genoemd die vragen om meer verdieping. Die verdieping wordt gezocht tijdens de thema-avonden.