Kaag en Braassem, 20 januari 2015 – PRO Kaag en Braassem heeft jouw hulp nodig! Op 18 februari organiseert de gemeente een avond over ‘Leefomgeving’. Dat is een breed thema, maar het gaat eigenlijk over de openbare ruimte waar alle inwoners in onze gemeente gebruik van (kunnen) maken. Als voorbereiding op die avond zoeken we foto’s van plekken, locaties of situaties in de openbare ruimte die jij mooi, lelijk, verkeerd of juist goed vindt. Stuur jij 2 foto’s in van de openbare ruimte, dan maak je kans op een kleine attentie van PRO.

De thema-avond Leefomgeving wordt vooraf gegaan door een interactieve beeldvormingssessie op woensdagavond 4 februari van 19.30 tot 21.30 uur op het gemeentehuis. Tijdens die avond worden foto’s besproken van situaties in de openbare ruimte die geslaagd, mooi of juist mislukt en lelijk zijn.

Doel van beide avonden op 4 en 18 februari is om de gemeenteraad uiteindelijk een duidelijk beeld te geven over de huidige situatie in de openbare ruimte en de ambities voor de toekomst. Bij de bespreking van het Perspectiefmemo, waarin de plannen op hoofdlijnen voor 2016 worden vastgelegd, kan de gemeenteraad dan een integrale afweging maken tussen kwaliteit, ambitie en geld.

Help ons bij het maken van die keuze door twee foto’s van de openbare ruimte naar ons te sturen. Denk hierbij aan wat vind je mooi en lelijk in de openbare ruimte, vind je dat er situaties of plekken zijn die gevaarlijk zijn of juist de veiligheid vergroten, welke ruimten of locaties worden niet gebruikt waar zij voor bedoeld zijn? Een voorbeeld kan zijn een speeltuin die vooral als hangplek of dumpplaats voor afval wordt gebruikt, een kruispunt waar niet duidelijk is wie nu voorrang heeft of een openbare zwemplek die écht een waardevolle aanvulling vormt op de openbare ruimte. Kortom: wat is er goed en wat is er niet goed in de openbare ruimte in onze gemeente.

Zet jouw foto’s met een korte toelichting op Facebook onder het bericht van PRO over deze avond, antwoord ons op Twitter of stuur een email naar info@prokaagenbraassem.nl, o.v.v. ‘Foto’s Leefomgeving’. Je kunt tot en met 29 januari foto’s inzenden.

De inzending die wij doorsturen naar de gemeente en die op 4 februari wordt behandeld in de interactieve beeldvormingssessie ontvangt een kleine attentie van PRO.