Kaag en Braassem, 19 november 2014  – De gemeente Kaag en Braassem organiseert woensdag 26 november een themabijeenkomst over ‘Kernenbeleid’. Dat wil zeggen dat de gemeente(raad) en inwoners, dorpsraden en zoveel mogelijk andere belangstellenden met elkaar in gesprek gaan over het beleid ten aanzien van de verschillende kernen in de gemeente en de rollen die gemeente én inwoners hebben ten opzichte van elkaar. Deze avond gaat dus ook over jouw dorp!

Het programma voor de avond is als volgt:

19.30 uur : Welkom in het gemeentehuis
Intro voor de 4 deelsessies

20.10 uur: Aan de slag
Definities delen. Doelen en inspanningen formuleren.
De aanwezigen kunnen één van de vier deelsessies bijwonen:
1.  Wie is gesprekspartner in het dorp? Samenwerken gemeente-dorpsraad
2.  Mogelijkheden, kaders en financiën bij een (burger)initiatief
3.  Flexibiliteit en inzet bij een (burger)initiatief
4.  Wat is leefbaarheid? Kan je een bijdrage meten? 

21.00 uur: Pauze

21.15 uur: Plenair
Terugkoppeling per deelsessie
Doelen en inspanningen accorderen

22.00 uur: Afronden