Kaag en Braassem, 29 november – De gemeente Kaag en Braassem organiseert op woensdag 3 december is er een bijeenkomst over de Regiegemeente. De gemeentelijke organisatie  ontwikkelt naar een regiegemeente. Dit houdt in, dat de gemeenten zich geleidelijk uit de uitvoering terugtrekt en meer stuurt op de resultaten en effecten voor de inwoners. De rol van gemeente is hierbij vooral verbindend en faciliterend. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

Het programma is als volgt:

19.30 uur:  Welkom in het gemeentehuis
Intro voor de drie deelsessies.

20.10 uur : Aan de slag
Definities delen. Doelen en inspanningen formuleren.
De aanwezigen kunnen één van de drie deelsessies bijwonen:

Deelsessie 1: Verbonden partijen en samenwerkingen
Deelsessie 2: De organisatiekant van de regiegemeente
Deelsessie 3: Rolneming – hoe kantel je als gemeente naar de regierol?

21.00 uur:  Pauze

21.15 uur: Plenair
Terugkoppeling per deelsessie

22.00 uur: Afronden