Kaag en Braassem, 25 januari –De gemeente Kaag en Braassem organiseert op woensdag 28 januari  een thema-avond over de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV). Tijdens deze avond wordt ingezoomd op de gewenste effecten van het raadsakkoord op de gebouwde ruimte. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

De avond zal in een aantal groepjes worden ingedeeld die een thema gaan behandelen.
Het programma voor de avond is als volgt:

19.30 uur:  Welkom in het gemeentehuis
Intro voor de bedoeling en invulling van de avond

20.10 uur:  Aan de slag
Doelen en inspanningen uit het raadsakkoord “We houden vast aan koers van MRSV.

– Onderwerpen waar we u vooraf over willen laten nadenken.
– Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie MRSV

 21.00 uur: Pauze

 21.15 uur: Plenair
Terugkoppeling per deelsessie alsook doelen en inspanningen accorderen

 22.00 uur: Afronden