Kaag en Braassem, 21 maart 2015 – De gemeente organiseert woensdag 25 maart een avond over het thema Sociaal Domein. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor deze avond die om 19.30 begint op het gemeentehuis. De resultaten van deze thema-avond krijgen een vertaalslag naar (nieuw) beleid, gekoppeld aan de financiën, en vormen daarmee input voor de nieuwe begroting van de gemeente volgend jaar. 

Tijdens de thema-avond worden drie deelsessies behandeld. De belangstellenden kunnen meedenken over onderwijshuisvesting, doorontwikkeling transformatie en meedoen en het sociale vangnet. Het programma ziet er als volgt uit:

De thema-avond komt voort uit het raadsakkoord ‘Anders denken, anders doen’. In dit akkoord, tussen alle politieke partijen in de gemeenteraad, worden een aantal begrippen of thema’s genoemd die vragen om meer verdieping. Die verdieping wordt gezocht tijdens de thema-avonden.