Kaag en Braassem,  16 oktober 2014 – Centraal in het akkoord dat alle partijen in de gemeenteraad na de verkiezingen in maart 2014 sloten, staat de rol van de inwoners. We willen inwoners veel meer betrekken bij besluitvorming in de raad. Niet pas op het moment dat de gemeenteraad een beslissing moet nemen, maar aan het begin van een proces zodat besluiten op het grootst mogelijke draagvlak van inwoners kunnen rekenen. Een van de stappen om dat bereiken wordt nu in gang gezet. Aan de hand van zeven thema’s (wonen, regiegemeente, kernenbeleid, economie en werk, leefomgeving, participatiesamenleving en ruimtelijke structuur) formuleren college, raad én inwoners en organisaties doelen. Daarnaast wordt samen gekeken welke inspanningen geleverd moeten worden om deze doelen te bereiken.

De eerste van de zeven themabijeenkomsten is maandagavond 20 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis en gaat over het thema Wonen. PRO zou heel graag zien dat zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente meepraten over dit onderwerp. Er zijn immers nogal wat dilemma’s die de komende jaren gaan spelen.

Enkele voorbeelden van dilemma’s zijn:

  • Is 30{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociaal bij nieuwbouw nodig?
  • Moeten woningzoekenden uit dezelfde kern voorrang krijgen?
  • Hoe houd je voorzieningen overeind terwijl kernen zonder voorzieningen steeds meer groeien?
  • Hoe houd je sociale koop in het sociale segment?
  • Is woningregulering is overbodig vanwege het zelfregulerend vermogen van de markt?

Tijdens de bijeenkomst zal een meningvormende discussie worden gevoerd aan de hand van een aantal dilemma’s. Daarnaast zijn de heren R.O.J. van der Laan en J. Banga, resp. directeur-bestuurder van Woondiensten Aarwoude en van Alkemade Wonen, aanwezig informatie te geven over de (landelijke) ontwikkelingen bij de woningcorporaties.

Kom maandag naar het gemeentehuis en praat  mee over het thema Wonen! De volledige agenda van de avond vind je hier.