Nieuwe Wetering, 13 september 2014 – In de komende periode worden tientallen nieuwe woningen gebouwd in Nieuwe Wetering. Dat zijn de plannen die nu althans op tafel liggen. Vlak vóór en vlak na de zomer kreeg de gemeenteraad plotseling diverse voorstellen voor wijziging woningenbouw in Nieuwe Wetering. PRO Kaag en Braassem is voorstander van woningbouw op zogenaamde inbreilocaties (open plekken in de dorpen), maar verbaasde zich wel over het grote aantal nieuwe woningen in Nieuwe Wetering dat ineens werd voorgesteld.

Om die reden heeft PRO Kaag en Braassem tijdens de politieke avond van maandag 8 september om uitstel gevraagd van het voornemen tot ontwikkelen van Nieuwe wetering Oost op de manier waarop het college nu voorstelt. Uitstel betekent geen afstel. Nee, we zien kansen om juist dit project aan de voorkant met alle betrokkenen op te bouwen. Wel hebben we onze kanttekeningen bij de diverse projecten. Net als veel inwoners van Nieuwe Wetering vragen wij ons af wie de huizen, in deze aantallen, wil kopen als er in het dorp niets is qua voorzieningen of infrastructuur en wat is nu eigenlijk de totale visie?

Waar mogelijk, willen we dan ook nog bijsturen in de projecten. We hebben het college gevraagd in hoeverre inwoners en de Dorpsraad Nieuwe Wetering nu betrokken zijn bij al die initiatieven. Wat betekenen deze plannen voor het toekomstperspectief van Nieuwe Wetering? En gaat het hierbij om particuliere of gemeentelijke initiatieven? Kortom: college, geef de raad meer inzicht en betrek de inwoners van Nieuwe Wetering bij de plannenmakerij en dan is PRO beslist niet tegen woningbouw in een van onze kleinste kernen. Door de vele projecten is het overzicht kwijt geraakt en de grote vraag is: wat willen we nu eigenlijk allemaal en wat is de visie voor Nieuwe Wetering.

In totaal zijn de tientallen woningen nu verdeeld over 4 projecten:

  1. Bestemmingsplan Voorweg 20 voor de realisatie van 5 woningen. Dit is een particulier initiatief dat al vele jaren speelt. Stand van zaken: De gemeenteraad heeft in juni ingestemd met een bestemmingsplanwijziging waardoor de woningen kunnen worden gerealiseerd.
  2. Het project Nieuwe Wetering Oost voor de realisatie van 45 – 50 woningen verdeeld over verschillende deelgebieden in de nog onbebouwde strook tussen het dorp en het tracé van de HSL en A4. Realisatie is in handen van zowel gemeente als particuliere grondeigenaren. Stand van zaken: De gemeenteraad is gevraagd om in te stemmen met het beschikbaar stellen van 31.000 euro voor onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen. Op verzoek van onder meer PRO Kaag en Braassem wordt nog even gewacht met het beschikbaar stellen van dit krediet zodat tijd is om ook de Dorpsraad en inwoners te betrekken en de gemeenteraad meer inzicht te verschaffen.
  3. Het project Nieuwe Wetering Noord. Het gaat hier om de realisatie van 22 woningen aan de Regenboogweg in opdracht van particuliere grondeigenaren. Stand van zaken: Dit project is als het ware een “erfenis” van het vorige college en bevindt zich in de eindfase: de gemeenteraad wordt 22 september gevraagd in te stemmen met het bestemmingsplan. PRO heeft bij dit voorstel gemeend dat het van onbehoorlijk bestuur getuigd ten opzichte van de grondeigenaren – die al jaren bezig zijn met deze plannen – om de procedure overnieuw te doen en stemt daarom in met de bestemmingsplanwijziging.
  4. Het project Molendijk in Nieuwe Wetering. Hier verkoopt de gemeente zes bouwkavels voor vrijstaande of 2-onder-1-kap-woningen. Dit project loopt al langer, maar wordt nu zichtbaar. Stand van zaken: In 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan goedgekeurd. Momenteel wordt overgegaan tot realisatie.

Of er nog meer woningbouw in Nieuwe Wetering komt, bijvoorbeeld op de locatie van De Meerpaal, is op dit moment nog niet bekend. Op het moment dat hierover meer duidelijkheid is, houden we je op de hoogte. In elk geval hopen wij, zonder dat we tegenstander zijn van woningbouw in Nieuwe Wetering, wel meer duidelijkheid te krijgen over de toekomst van het dorp, want ook wij zijn verbaasd over de grote hoeveelheid nieuwe huizen in het dorp.