Roelofarendsveen, 8 mei 2017 – Heel veel inwoners van Roelofarendsveen en Oude Wetering waren vanavond naar het gemeentehuis gekomen. Zij wilden van de politieke partijen horen wat zij vinden van het besluit van burgemeester en wethouders om dorpshuis De Alkeburcht te sluiten. Net als andere partijen heeft PRO hier gehoor aan gegeven.

Fractievoorzitter Ilse van der Poel: “Voorzitter, ik zou hier vanavond kunnen beginnen met dankwoorden voor alle aanwezigen, de bedenkers van de petitie en de gebruikers van De Alkeburcht. Het eerlijke antwoord is dat ik mij hoogst ongemakkelijk voel. Niet omdat we op punten waarschijnlijk met elkaar van mening verschillen. Dat is politiek en mijn schouders zijn de afgelopen jaren breed genoeg geworden om heel wat verantwoordelijkheid te dragen. Wel omdat al deze mensen vanavond naar het gemeentehuis zijn gekomen in de veronderstelling dat “de gemeenteraad” een heel belangrijk besluit gaat nemen. Feit is dat wij hier vanavond niet zitten als gemeenteraad en dus ook geen enkel besluit kúnnen nemen. Ik voel dat wij hier aan tafel, maar ook als voltallige gemeenteraad, tekort zijn geschoten richting al deze mensen om dit kenbaar te maken. Je kunt niet altijd naar het college wijzen. In dit geval is het onze eigen houding waardoor verwachtingen zijn gewekt die we – in elk geval vanavond – niet gaan waarmaken.”

“Ik heb persoonlijk in de afgelopen dagen geprobeerd de verwachtingen te temperen in gesprekken met mensen en vele, vele telefoontjes maar als de bal eenmaal aan het rollen is… Enfin, heel veel mensen zijn vanavond naar het gemeentehuis gekomen en ik benadruk: Ik, wij hier aan tafel, kunnen vanavond hooguit aangeven hoe wij als politieke partijen aankijken tegen het collegebesluit om de Alkeburcht deze zomer te sluiten. Dat zal ik doen.”

Bakstenen
“In de eerste plaats wordt nu de datum genoemd van sluiting van 1 juli. Wij weten niet waar die datum vandaan is gekomen, hij staat in elk geval niet in het collegebesluit, en wij hechten ook niet zozeer aan die datum. Wij hechten aan de gebruikers van de Alkeburcht. Zíj moeten verder, zíj zijn onze cultuur. Niet die lekke bakstenen hier tegenover.”

“Dat gezegd hebbende, hebben wij als PRO in het verleden het voortouw genomen om een proces in gang te zetten waarin we meer gingen sturen op doelen en effecten en niet meer op activiteiten. Ruim een jaar geleden, op 25 april 2016, hebben we daarom de Maatschappelijke Agenda 2.0 vastgesteld. Daarin staat letterlijk: “De samenleving verandert. De leeftijdsopbouw verandert en inwoners zijn minder gebonden aan het eigen dorp. De vraag naar vastgoed verandert hierdoor. Het aanbod moet op eenzelfde manier mee veranderen. Het huidige maatschappelijk vastgoed dat de gemeente Kaag en Braassem in bezit heeft, is grotendeels verouderd. Ook is er steeds meer leegstand. Dit vraagt om een herbeoordeling van het maatschappelijk vastgoed en om het stimuleren van samenwerking en effectief gebruik van accommodaties.””

“Wie als gemeenteraadslid beweert dat het daarbij om brandweerkazernes gaat en zeker niet om De Alkeburcht, zoals een van de gespreksverslagen meldt, moet zich afvragen wat hij of zij hier aan tafel doet. Als je geen idee hebt wat je besluit, kun je beter wegblijven. Maar dat is mijn mening…”

Exploitatie
“Kom ik bij een veelgehoord verwijt dat de deplorabele toestand van De Alkeburcht aan de gemeente is te wijten. Het dorpshuis is tot 2012 in handen geweest van een particuliere stichting die uitstekend werk heeft verricht, maar tot de conclusie kwam dat de exploitatie van De Alkeburcht simpelweg niet rond te maken was. In die jaren ervoor zijn hypothecaire leningen en rekeningcourantkredieten verstrekt totdat de stichting simpelweg tot de conclusie kwam: het is niet rendabel. De gemeente heeft het pand overgenomen en 225.000 euro geïnvesteerd, bovenop alle lasten die er al waren… Je kunt er van zeggen wat je wilt, maar de exploitatie van De Alkeburcht is al zeker 15 jaar een zorg.”

Nieuw cultuurhuis
“Een ander veelgehoord argument: waarom niet eerst een nieuw cultuurhuis bouwen alvorens De Alkeburcht te sluiten? Wat ons betreft is dat tweeledig:

–          1. Wij zeggen geen ‘nee’ tegen een nieuw cultuurhuis, zoals ook het college heeft aangegeven die mogelijkheid te willen onderzoeken. Maar de exploitatie is in elke gemeente een lastig gegeven en wij geloven dat er veel passende oplossingen binnen onze gemeente mogelijk zijn zonder nieuw cultuurhuis.”

“Bovendien: Ook het CCH uit Hoogmade heeft recent van ons te horen gekregen dat de stichting zelf verantwoordelijk is voor de exploitatie van vijf gebouwen en een woonhuis in Hoogmade. Beleid dat wij voor de hele gemeente hebben vastgesteld, geldt ook voor de hele gemeente. Dus ook voor Roelofarendsveen. Dat is niet leuk, maar maakt deze gemeentelijke overheid wel betrouwbaar voor álle inwoners.

–          2. Punt 2 om niet eerst een nieuw cultuurhuis te bouwen: De Alkeburcht heeft nú een probleem. En wij zijn niet bereid om eerst een grote investering te doen, om vervolgens nóg een investering te doen in een nieuw cultuurhuis.”

Geen bezuinigingen
“Voorzitter: ik ben er trots op dat onze gemeente in de afgelopen moeilijke bezuinigingsjaren geen cent heeft bezuinigd op het verenigingsleven. Dit in tegenstelling tot bijna elke andere gemeente. Ik ben er trots op dat wij met datzelfde rijke verenigingsleven heel erg veel doelen uit de Maatschappelijke Agenda weten te realiseren. Maar het zijn de mensen die het doen, niet de gebouwen.”

Oplossing
“Neemt niet weg dat nog niet alle gebruikers van die Alkeburcht een passende oplossing hebben gevonden voor de toekomst. Sommigen hebben hun weg naar een alternatieve locatie al gevonden, anderen zijn nog zoekende. Wij zijn ervan overtuigd dat in onze gemeenschap voor elke gebruiker een mogelijkheid is. Zo zei mijn fractiegenoot dit weekend nog dat de jachthaven maar wat blij is met een zangkoor op woensdagavond. Een mooiere locatie is er bijna niet! Wij roepen het college daarom op om een tandje bij te zetten en we weten: er is ondersteuning beschikbaar en er is geld! We roepen de gebruikers op om te kijken naar de reden waar zij hun bestaansrecht aan ontlenen: is dat hun plezier en het bijdragen aan onze gemeenschap of een gebouw?”

“Samenvattend: gaat De Alkeburcht dicht? Ja, wat ons betreft wel. Maar de deadline is voor ons geen gegeven. Als het iets langer duurt dan 1 juli: prima.”