Top 7 kandidatenlijst PRO Kaag en Braassem

De volgende mensen vormen de top 7 op de kandidatenlijst van PRO Kaag en Braassem voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022:


Sandra de Wagenaar (Leimuiden)
‘Na 4 jaar raadslidmaatschap vind ik het super leuk nu deze lijst aan te mogen voeren. Ik ben ervan overtuigd dat we voor onze inwoners een enthousiaste en kundige groep klaar hebben staan. De veranderingen die we hebben ingezet gaan langzaam maar blijven nodig, de tijd, de mens verandert en dus ook de politiek moet meebewegen. Zoek de verbinding, maak inwoners enthousiast en blijf samenwerken en faciliteren.  Ik ga mij hiervoor inzetten de komende jaren en ik en ik hoop dat onze inwoners dat merken en met ons mee blijven of gaan doen.’


Rick van Seggelen (Rijpwetering)
‘Ik wil graag betrokken zijn om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Ik ben trots op onze gemeente en er kunnen dingen beter zoals: het ondersteunen van burgerinitiatieven en woonruimte creëren voor starters en ouderen. Ik zie kansen om initiatieven ontplooien zodat we een duurzamere gemeente worden.

Ik ben PRO omdat zij gebruik maken van de kracht in de gemeenschap. En niet zelf besluiten over zaken waar anderen meer verstand van hebben. Ik ben er van overtuigd dat het niet gaat om wat je zelf kan maar dat het belangrijker is dat je weet wie er wat kan zodat je die kracht en kennis kunt in zetten. Ik zet mijzelf in zodat we vraagstukken kunnen aanpakken door kennis en kracht te verbinden.’

Monique Hogenboom (Roelofarendsveen)
‘Doordat ik geboren en getogen ben in Roelofarendsveen ken ik de gemeente goed en dit aangevuld met mijn kennis over het sociaal domein en gemeentefinanciën vanuit mijn werk, denk ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan PRO Kaag en Braassem.

De missie van PRO: modern, eigentijds gemeentebestuur dat samen met inwoners keuzes maakt, spreekt mij erg aan. Daarnaast werkt het enthousiasme van groep erg aanstekelijk en om deze redenen heb ik me aangesloten bij PRO Kaag en Braassem.’

 

Dolf Kistemaker (Woubrugge)
‘Ik vind het belangrijk om als inwoner van Kaag en Braassem iets bij te dragen aan de gemeenschap. Vanuit persoonlijke ervaring weet ik hoe belangrijk en leuk het gemeenteraadswerk is.

Eén van de uitgangspunten van PRO is ‘Iedereen doet mee’. Dat speelt een rol bij sociale onderwerpen, maar ook bij thema’s als wonen of energietransitie.
De energietransitie is bijvoorbeeld een belangrijk en ongelofelijk ingewikkeld vraagstuk, dat de komende jaren nog lastige keuzes van het gemeentebestuur vraagt. De impact op alle inwoners en bedrijven is groot. Draagvlak voor die keuzes is van groot belang.’

 

Ruud van der Star (Rijpwetering)
‘Lean, BIM en de mens, zijn de sleutelwoorden in mijn werk. Steeds opnieuw ben ik bezig om bedrijfsprocessen in de vastgoedbranche te optimaliseren. Dat mis ik bij gemeenten. De overheid, en daarmee ook de gemeente als eerste overheid, heeft moeite om de veranderende maatschappij bij te benen. Toch is het nodig, want de kloof tussen inwoners en overheid groeit. PRO heeft vernieuwing van de gemeente tot missie verheven en vanuit mijn kennis en expertise wil ik daar een bijdrage aan leveren.’

 


Evert Henrotte (Rijnsaterwoude)
‘Grote uitdagingen vragen soms om moeilijke keuzes. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren, om onze gemeente toekomstbestendig te maken voor onze kinderen.

Het sociale domein, de WMO, jeugdzorg en de Participatiewet hebben mijn bijzondere aandacht. Maar ook de samenwerking binnen de regio bijvoorbeeld met Holland Rijnland en het Hoogheemraadschap Rijnland.’


Roel van Leeuwen (Rijpwetering)
‘De focus op faciliteren spreekt me aan. Heb je een idee? Zoek draagvlak en laten we kijken of we dat kunnen faciliteren.

Ik wil me hard maken voor onze groene ruimte, zodat we deze  in zijn waarde kunnen laten of verbeteren. De huidige sterke agrarische sector moeten we blijven waarderen en nieuwe initiatieven moeten worden gemotiveerd. Zorgen dat we niet over, maar met deze sector praten.’

 

De volledige kandidatenlijst vind je hier.