Kaag en Braassem, 27 september 2016 – PRO Kaag en Braassem nodigt u uit om aan de sluiten bij de jaarlijkse ledenvergadering.

Deze vindt plaats op:

Donderdag 27 oktober 2016 om 19.30 uur bij Café René in Leimuiden

Agenda ALV

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
3. Verslag ALV d.d. 27 juni 2015 (zie bijlage 1)
4. Financiële verslagen 2015 (zie bijlagen 2, 3 en 4)
5. Verslag kascontrolecommissie (zie bijlage 5)
6. Begroting 2017 (bijlage 6)
7. Vaststelling contributie 2016
8. Vacature bestuur
9. Terugblik en vooruitblik
10. Rondvraag en sluiting

De reguliere agenda plus bijbehorende stukken zijn hieronder te vinden.

Agenda ledenvergadering
Bijlage 1: Verslag ALV
Bijlage 2: Winst en verlies 2015
Bijlage 3: Balans 2015
Bijlage 4: Overzicht financiën 2015
Bijlage 5: Verklaring kascommissie
Bijlage 6: Begroting 2017

Graag tot dan!