De fractie van PRO Kaag en Braassem vergadert op maandag 2 maart in de trouwzaal van het gemeentehuis. Het openbare deel van de vergadering begint om 20.30 uur. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda staan de procesaanpak participatie, de omgevingsvisie en de verantwoordingsmonitor 2019.