Maandag 26 november vergadert de fractie van PRO Kaag en Braassem in de trouwzaal van de gemeente. De vergadering begint om 20.00 uur; je bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Op de agenda staan onder andere de grondexploitatie gebiedsontwikkeling Rijnsaterwoude, het gemeentelijk rioleringsplan, uitgangspunten derde tuinbouwgebied en Drechthoek II.

Volgende fractievergadering

Vaker fractievergaderingen bijwonen? De volgende vergadering staat gepland op 10 december.