Maandag 8 oktober vergadert de fractie van PRO Kaag en Braassem in de trouwzaal van de gemeente. De vergadering begint om 19.30 uur; je bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze avond komen onder andere aan bod:

  • financiën (bestuursrapportage 2018 en programmabegroting 2019-2022)
  • Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplannen Noordveenweg 13-15 in Nieuwe Wetering, 3e tuinbouwgebied, Veenwetering en Oude Wetering)
  • en de Oordeelsvormende Raad van 15 oktober (o.a. concept regio beleidsplan 2019-2020 eenheid Den Haag, beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten en verordening bedrijveninvesteringszone Veenderveld 2019-2023).

Planning fractievergaderingen

Vaker fractievergaderingen bijwonen? De volgende vergaderingen staan gepland op 22 oktober, 5 november, 26 november en 10 december.