Kaag en Braassem, 10 december – Maandag 11 december staat er een openbare fractievergadering op het programma. Via deze weg willen we iedereen die geïnteresseerd is, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Onderstaand vind je diverse informatie en de agenda voor deze avond.

PRESENTATIE DORPSRAAD LEIMUIDEN: 19.00 – 19.30 UUR
Ons dorp is de moeite waard.

START FRACTIE: 19.30 UUR

TERUGKOPPELING BIJEENKOMSTEN: 20.00 UUR  

KOMENDE VERGADERINGEN: 20.15 UUR – 21.00 uur

BESLUITVORMENDE RAAD VAN 18 DECEMBER: 19.30 UUR

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Besluitenlijst besluitvorming raad 4 december 2017
 5. Lijst van ingekomen stukken
  5a. Ingekomen brieven
  5b. Ingekomen collegebrieven
 6. Benoeming burgerraadslid D66
 7. Hamerstukken
 8. Participatief werken in overheids- en inwonersparticipatie
 9. Besluit intrekken Verordening Rekenkamer Kaag en Braassem 2010 (volgt)
 10. Bestemmingsplan Vriezekoop 11j Leimuiden
 11. Bestemmingsplan De Woelige Baren Oude Wetering
 12. Bestemmingsplan Oud Ade en Rijpwetering
 13. Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie
 14. Categoriebepaling Verklaring van Geen Bedenkingen en Afwijkingenbeleid
 15. Tarieven afvalstoffenheffing 2018
 16. Belastingverordeningen 2018
 17. Krediet uitbreiding overkapping gemeentewerf Veenderveld
 18. Gemeentelijke beleidsregel wonen en vliegen 20K2-contour Schiphol
 19. Concept zienswijze ten aanzien van de Regionale Woonagenda Holland rijnland
 20.  Sluiting

BEELDVORMENDE AVOND VAN 8 JANUARI: 19.30 UUR  

Inhoud nog onbekend.

AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE – 21.00 UUR

VERKIEZINGEN  – 21.30 UUR

RONDVRAAG – 22.15 UUR