Kaag en Braassem, 10 februari – Maandag 12 februari staat er een openbare fractievergadering op het programma. Via deze weg willen we iedereen die geïnteresseerd is, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Onderstaand vind je diverse informatie en de agenda voor deze avond.

START FRACTIE: 19.30 UUR 
WERKAVONDEN 
Werkavond Regio – 14 februari, 18.00 uur – trouwzaal

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Memo gevolgen loonkosten GRs na gewijzigde Cao
 4. Memo systematiek Cofinancieringfonds Holland Rijnland
 5. Memo Projecten buiten de begroting 2018 Holland Rijnland
 6. Memo Taken die Holland Rijnland voor Kaag en Braassem uitvoert
 7. Kadernota 2019 Holland Rijnland
 8. Conceptbegroting 2019 Holland Rijnland
 9. Regionale Woonagenda Holland Rijnland (RWA) 2017
 10. Terugkoppeling Regiodag Holland Rijnland 14 februari 2018
 11. Terugkoppeling Algemeen Bestuur RDOG
 12. Sluiting

Werkavond wonen – Parallelle avond

 • 19:30 – 21:30 uur – Middenhuur en Middenkoop (trouwzaal)
 • 19:30 – 21:30 uur – Housing first en bijzondere woonvormen (raadzaal)

HERENWEG: 14B ZIENSWIJZE  VERBURG: 20.10 UUR
BEELDVORMENDE AVONDEN: 20.30 UUR 
Beeldvormende avond – 19 februari – 19.30 uur

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Extra Sociale Woningbouw: Locatie Gerardusschool Oude Wetering
 5. Wijziging APV aanlijnplicht honden buiten bebouwde kom
 6. Bestemmingsplan Noordeinde 43, Roelofarendsveen
 7. Bestemmingsplannen Hoekstuk 10 A, Kaag
 8. Bestemmingsplan Hoekstuk 12A, Kaag
 9. Bestemmingsplan Herenweg 14b, Rijnsaterwoude
 10. Beleidsregel wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol
 11. Bestemmingsplan Woelige Baren, Oude Wetering
 12. Krediet vervanging veerstoep Kaageiland
 13. Besluitenlijst beeldvorming politieke avond 8 januari 2018
 14. Sluiting

Beeldvormende avond – 21 februari – 19.30 uur 
Toelichting: Extra beeldvormende avond inzake bestemmingsplan Buitengebied Oost.

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Bestemmingsplan Buitengebied Oost
 5. Sluiting

VERKIEZINGEN EN CAMPAGNE: 21.30 UUR 
Voortgang bespreken en rollen.

AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE – 22:00 UUR

RONDVRAAG  – 22.15 UUR