Kaag en Braassem, 28 januari – Maandag 29 januari staat er een openbare fractievergadering op het programma. Via deze weg willen we iedereen die geïnteresseerd is, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Onderstaand vind je diverse informatie en de agenda voor deze avond.

START FRACTIE: 19.30 UUR

Werkavond Bestemmingsplanen (31 januari, 19.30 uur, trouwzaal)

 1.   Algemeen Proces van initiatief naar bestemmingsplan
 2. Evalueren processen van de bestemmingsplannen Oude Wetering, Oude Ade / Rijpwetering en Vriezekoop 11j
 3. Belangrijke pijlers
 4. Besluitvorming (BOB traject)

Besluitvormende avond (5 februari, 19.30 uur)

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Besluitenlijst besluitvorming raad 22 januari 2018
 5. Lijst ingekomen brieven en collegebrieven
 6. Toezeggingenlijst
 7. Bekrachtiging geheimhouding
 8. Extra Sociale Woningbouw, ontwerpbestemmingsplan Locatie Van Egmond Woubrugge
 9. Bestemmingsplan Leimuiden West
 10. 1e wijziging verordening onroerendezaakbelasting 2018 en roerendezaakbelasting 20
 11. Motie Vreemd aan de orde van de Dag – Bijdrage ijshal Leiden ingediend door LKB
 12. Sluiting

De oordeelsvormende avond van 5 februari is komen te vervallen omdat er geen nieuwe stukken zijn.

VERKIEZINGEN EN CAMPAGNE: 20.30 UUR

AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE – 21.30 UUR 

RONDVRAAG – 22.00 UUR