Kaag en Braassem, 10 oktober 2016 – “De cirkel is rond”, zo verwoordde Laura van Klink van PRO het vanavond. In de eerste vergadering na het overlijden van onze Piet van Veen, heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwikkelen van sociale woningbouw op verschillende locaties in onze gemeente.

Piet van Veen, die sinds het begin van zijn politieke carrière heeft gestreden voor meer sociale woningen, omdat “een wachtlijst van meer dan vijf jaar voor een woningzoekende te gek voor woorden is”, haalt postuum zijn overwinning.

Woningvoorraad
Die wachtlijst van meer dan vijf jaar is voor PRO steeds uitgangspunt geweest. Het is niet acceptabel dat je graag in onze gemeente wilt wonen, maar op geen enkele wijze in aanmerking komt voor een woning. En die druk op de betaalbare woningvoorraad stijgt nog steeds.

Heel blij waren wij dan ook toen in mei bleek dat de hele gemeenteraad steun uitsprak om de wachtlijst niet verder te laten groeien. Verschillende locaties in onze gemeente werden aangewezen als “kansrijke, nader te onderzoeken locatie”.

Onrust
Uit nader onderzoek kwam vervolgens naar voren dat twee van de vier locaties die in de eerste fase ontwikkeld zouden worden, te weten Hoogmadese Wetering 2 en de Kerkweg in Roelofarendsveen, om verschillende redenen niet geschikt blijken te zijn. Het college van burgemeester en wethouders stelde de raad vervolgens voor om deze locaties te vervangen door het Noordeinde (Hoogmade) en de Schoolbaan (Oude Wetering) als nader te onderzoeken locaties.

Daar moest opnieuw een besluit over genomen in de gemeenteraad. Om volkomen begrijpelijke en terechte redenen leverde dit bij inwoners opnieuw veel onrust op. En dat is ook niet gek. Door inwoners helemaal aan het begin van het proces, nog voordat duidelijk is of locaties zelfs maar geschikt zijn voor woningbouw, te informeren en te betrekken, blijven er veel vragen open. Want hoe de sociale woningen er uit komen te zien, waar de ontsluitingsweg komt en hoeveel woningen er überhaupt kunnen komen is allemaal nog onduidelijk. Bovendien waren bij elke locatie vele bezwaren, maar bij het Noordeinde in Hoogmade zag de raad erg veel bezwaren. Uiteindelijk besloot de raad dan ook om het Vlietpark in Hoogmade toe te voegen in de eerste onderzoeksfase en het Noordeinde in die plaats te laten vervallen. Ook de Beukenlaan fase 4, die gepland stond in een later stadium, is van de lijst gehaald.

Amendement
Blij waren wij echter met de woningbouwverenigingen. Zij kwamen met een voorstel kwamen om bij de locaties die uiteindelijk daadwerkelijk ontwikkeld worden een uitgebreid omgevingsparticipatietraject te starten. Eventuele problemen, obstakels of briljante ideeën kunnen daarmee in een vroeg stadium getackeld worden. Dat voorstel heeft PRO omarmd en samen met alle partijen vervat in een amendement die is aangenomen.