Kaag en Braassem, 1 juni 2016 – Vandaag is de derde en tevens laatste cursusavond met het thema’s: zorg, welzijn en besluitvorming. Deze onderwerpen hebben we in de vorige cursusavond gezamenlijk bepaald. 

Zorg en Welzijn 
Vanavond gaat het over het thema: zorg en welzijn. En de veranderende wereld  waar we in leven. We moeten zelfredzaam zijn, zelf regie voeren en wat betekent dat voor  ons. Wat zijn de kansen en wat zijn de bedreigingen. Hoe organiseren we dat  in Kaag en Braassem. Wat is de rol van De Driemaster, wat doen ze en hoe zijn de samenwerking relaties. Sprekers zijn: Pauline Portegies  (projectleider Driemaster)  en Anton Verhees (locatiemanager WIJdezorg).

Besluitvorming
Het tweede thema waar we het over gaan hebben is het besluitvormingsproces. Zowel door raad als college en invloed aan de voorkant, wat een van de belangrijkste uitgangspunten is uit het raadsakkoord. In dit proces is genoeg te verbeteren en we willen daar verder mee aan de slag. Enthousiast  werd door  deelnemers geopperd dat ze willen meedoen aan de voorbereiding van een  avond over dit thema. Heel fijn en we stellen voor om een 4e avond te plannen na de zomervakantie en met een werkgroepje de avond voor te bereiden. Vanavond bespreken we dit verder en u kunt zich ook aanmelden voor deze werkgroep.

We zijn vanavond te gast  in het Dienstencentrum  van Zorgcentrum Jacobus  in Oude Wetering  en inloop start om 19.15 uur.

Wilt u vanavond (nog) aansluiten?
Stuur een mailtje naar info@prokaagenbraassem.nl of bel met Thea Wesselman op telefoonnummer 06-50638416.  U ontvangt dan meer informatie over inhoud en sprekers. We hopen u vanavond te zien.

Cursusavond 2: Kloof politiek en samenleving  
In de vorige cursusavond op woensdag 11 mei hebben we het gehad over kloof tussen politiek en samenleving. De avond werd geopend door Paul Volwater. Sprekers waren Karin van der Pas (griffier Kaag en Braassem) en Ilse van der Poel (fractievoorzitter PRO). Karin heeft verteld over het besluitvormingsproces, wat zijn verantwoordelijkheden van de raad en het college, welke instrumenten heeft de raad, wat doet de griffie, en over raadslid van deze tijd gehad. Vervolgens vertelde Ilse meer over het ontstaan van PRO. Wij zijn ontstaan omdat we de besluitvorming anders willen inrichten en inwoners meer aan de voorkant meenemen. Ook hebben we het gehad over een aantal actuele projecten en hoe daar de besluitvorming is gegaan.

Het was een zeer interactieve avond met veel goede discussies. Via deze weg willen we iedereen bedanken!