Veelgestelde vragen verkiezingen 2.022

PRO Kaag en Braassem vindt dat inwoners veel meer regie moeten krijgen over wat er in de gemeente gebeurt. Dat kan alleen als we de gemeentepolitiek flink veranderen. Ruud van der Star ontwikkelde een plan om de gemeenteraadsverkiezingen veel democratischer te maken en inwoners een grote rol te geven bij het bepalen van de agenda voor de komende jaren: Verkiezingen 2.022.

Op deze pagina lees je de antwoorden op veelgestelde vragen over de Verkiezingen 2.022.

Door nu een agenda te maken regeer je toch over je graf?

In feite is dit proces niet heel anders dan normaal: voorgaande jaren schreven partijen ook een verkiezingsprogramma en keken ze vooruit naar de volgende raadsperiode. Het verschil is dat we daarbij nu ook de input van de inwoners ophalen. De input van inwoners en partijen bundelen we en daar maken we één document van. Dat is dan een concept-bouwstenen koers. Pas na de verkiezingen kan dat document definitief gemaakt worden. Aan de kiezer laten we zien dat we datgene dat we roepen ook daadwerkelijk tot uitvoering willen brengen.

Wat willen we hier mee bereiken?

Dat de bouwstenen voor de komende raadsperiode van en voor de inwoners van Kaag en Braassem zijn. En dat er duidelijkheid is over waar de verschillende partijen voor en tegen zijn. Kortom: helderheid over wat er te kiezen valt. En wat is er mooier dan je bouwstenen voor de volgende periode samen met je inwoners te maken?

Is dit democratisch?

Democratischer dan dit kan bijna niet. Bouwstenen voor de volgende periode door en voor de inwoners van Kaag en Braassem. En daar waar verschillen zitten, maak je op 16 maart een duidelijke keuze in het stemhokje.

Dit moet je wel goed doen.

Zeker. Op de laatste pagina van Ruuds plan vind je een mogelijke tijdlijn voor het proces en een mogelijke vorm van de koers. Het verzamelen van input van inwoners moet natuurlijk goed worden georganiseerd.

Geeft het niet het gevoel dat alles al voor de verkiezingen beklonken is?

Als zowel de inwoner als de partijen het eens zijn over bepaalde zaken, dan geeft dat juist alleen maar helderheid. We stellen niks vast. De zaken waarover meningen nog verschillen komen duidelijker in beeld en dat geeft helderheid voor de kiezers. Daarnaast werken we net als in de huidige agenda met blokken die nog moeten worden uitgewerkt als daar op dit moment nog geen overeenstemming over is. Je stemt op de persoon waar je deze concept-agenda aan toevertrouwt. Transparanter kan het niet. Je kan de bouwstenen als partij na de verkiezingen ook overboord gooien, maar dan gooi je feitelijk je belofte aan de kiezer overboord.

Hoe maak je partijpolitieke verschillen duidelijk?

Als een partij een andere mening over een onderwerp heeft of er een andere uitleg voor geeft, kunnen we dit aanduiden met een kleur of logo in de agenda.

Wat stel je nu wel en niet voor de verkiezingen vast?

Niks. We halen de wensen en ideeën van de inwoners op. We leggen de verkiezingsprogramma’s en de input van partijen over elkaar. We brengen overeenkomsten en verschillen in kaart. We vormen in feite een concept-agenda. Als de verkiezingen zijn geweest is er voor bepaalde onderwerpen ook duidelijkheid waar een meerderheid voor is op basis van de uitslag. Na de verkiezingen moet dit uiteraard nog verwerkt worden.

Wat als er een nieuwe partij wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen?

Geen probleem. Die past zo in het proces en kan in januari en februari meelopen op de inhoud.

Met de agenda zeg je dan ook wat over hoe je samenwerkt?

Dat kan. Je kunt ook meer over het ‘hoe’ neerzetten. Zeker als daar verschillend over gedacht wordt door verschillende partijen. Als je bijvoorbeeld voor coalitie-oppositieverhouding bent, dan kan je dat ook bij je partij aangeven.

Er staat al veel opgetekend in de Omgevingsvisie en Focus met Ambitie van de gemeente.

Klopt. Huidige koers vormt het vertrekpunt van het gesprek met inwoners en partijen. Als daar zaken van moeten worden bijgesteld of erbij moeten komen, dan moeten die in de nieuwe agenda worden opgetekend.

Onderwerpen of ambities kosten ook geld. Hoe zorg je dat de verwachtingen kloppen?

Door ambities financieel inzichtelijk te maken, zodat duidelijk is wat bepaalde wensen kosten. Op die manier kunnen bouwstenengeprioriteerd worden op basis van geld, maar ook tijd.

Is het een soort Kieswijzer?

Nee, zeker niet. Een kieswijzer heeft een aantal vragen en door het antwoord dat je geeft leidt dat hopelijk naar een partij die daar hetzelfde antwoord op gegeven heeft. Hopelijk, omdat het een kunst is om en de juiste vraag te bedenken om het juiste en onderscheidende antwoord (per partij) te krijgen. Deze agenda is een document dat met inwoners en partijen tot stand komt en de verschillen per partij weergeeft. Zo weet je wat we de komende jaren gaan doen en wie op een bepaald onderwerp voor of tegen is.

Voor vragen zijn we bereikbaar op info@prokaagenbraassem.nl