Kaag en Braassem, 6 september 2016 – Je hebt van die mooie historische boekjes. Sprokkelen rond de Oude Ade, en zo. In deze boekjes worden dorpen als Hoogmade, Rijpwetering en Oud Ade steevast ‘kerkdorpen’ genoemd. Vanwege die mooie monumentale gebouwen, midden in het dorp. Een ankerpunt. Zit je op de fiets? Zoek je naar de torens. Wandel je richting huis? Je kijkt naar de kerk. In de boot op de Kaag? Je speurt naar de hoge pieken. Vanaf de provinciale weg? Idem dito. Nooit kijk je níét naar onze kerkdorpen.

In de laatste decennia van de vorige eeuw, was de kerk ook als religieus instituut het ankerpunt van het dorp. Vrijwel iedereen ging naar de kerk, vaak meerdere keren per week. Je was er vrijwilliger en voelde je betrokken. Mensen ontmoetten elkaar in en rondom het werk van de kerk. Tientallen jaren was de kerk het centrum van het dorp, letterlijk en figuurlijk.

Als gevolg van allerlei maatschappelijke trends en ontwikkelingen, neemt het kerkbezoek en de betrokkenheid bij het kerkwerk af. Hierdoor staat de betaalbaarheid van de kerk, als monumentaal gebouw én als religieus instituut, in deze kleine dorpen, onder druk.

De afgelopen maanden stond de Bavo kerk in Oud Ade voor een aantal grote financiële uitdagingen. Er moest groot onderhoud gedaan worden (op korte en langere termijn). Aan het bisdom moest aangetoond dat de lokale gemeenschap zich nog in voldoende mate bekommerde om de kerk. Anders geen financiële bijdrage. Die uitdaging werd aangenomen, en hoe!

Een lokaal actiecomité organiseerde allerlei acties en activiteiten om geld in te zamelen. Dit alles beleefde afgelopen zomer haar hoogtepunt in een grandioze feestweek. Wat lenen de kerkgebouwen zich goed om die centrale functie in dat kerkdorp te blijven vervullen.

Ik wil de lokale bestuurders van de kerk complimenteren met de mogelijkheid die zij hebben geboden om het dorp op deze manier kennis te laten maken met het gebouw van de kerk. Naar mijn mening begint het nu pas. En is dit ook van belang voor onze andere dorpen. In alle dorpen staan voorzieningen als kerken, dorpshuizen en ander aanbod onder druk. Er zullen de komende jaren een aantal beslissingen genomen moeten worden; in het belang van de totale gemeenschap. Beslissing door het kerkbestuur, en beslissingen bij andere organisaties.

Alles houden wat er is? Door de gevolgen van alle trends en ontwikkelingen zal dat niet gaan. De kerkbestuurders in Oud Ade hebben hun hand uitgestoken naar de complete bevolking, ook naar de niet religieuze inwoners. De dorpsbewoners hebben deze uitgestoken hand stevig vastgepakt. Dit zou de start van een nieuwe discussie kunnen zijn, in elk dorp, in elk verenigings- en stichtingsbestuur. Ook bij clubs die geen probleem hebben. Misschien hebben zij wel een deel van de lokale oplossing?

Wat was het een mooie week in Oud Ade. Wat mij betreft de start voor een doorontwikkeling van kerkdorp Oud Ade. Een dorp waarin naar mijn smaak op termijn één multifunctionele accommodatie plaats moet gaan bieden aan ontmoeting, samenkomst, religie, cultuur, rouwen en trouwen. En ja, dat heeft dan gevolgen voor andere voorzieningen. Met het aanbrengen van focus maken we dorpen en voorzieningen sterker. In al onze (kerk)dorpen liggen deze kansen, als we ze maar willen pakken. Omarm het heden, ook al betekent dit wat meer afstand nemen van het verleden. Ik ga het gesprek graag met u aan.

Floris Schoonderwoerd, wethouder gemeente Kaag en Braassem