Mede naar aanleiding van de inloopavond Bestemmingsplannen Braassemerland op maandag 17 december, en eerdere geluiden van inwoners met betrekking tot dit punt, hebben wij enkele vragen opgesteld voor het college betreffende het kruispunt Braassemdreef – Noordeinde te Roelofarendsveen.
Dit kruispunt wordt ervaren als een ingewikkeld en onoverzichtelijk kruispunt.

Het voorziet momenteel in de ontsluiting van de opgeleverde Oevers en het Zuidplein. Het lijkt erop dat het daarnaast de komende jaren zal worden gebruikt als (enige) ontsluiting voor de rest van Braassemerland (oostelijk deel) en het bijbehorende bouwverkeer. Hierdoor zal het kruispunt nog intensiever gebruik gaan worden.

Wij hebben het college dan ook de volgende vragen gesteld, welke inmiddels zijn beantwoord:

  1. Herkent u de zorgen die er zijn omtrent het kruispunt?
  2. Klopt onze veronderstelling over de ontsluiting via dit kruispunt?
  3. Is het kruispunt hierop berekend?
  4. Kortom: Is het kruispunt bij u voldoende in het vizier?
  5. Is en/of wordt er nagedacht over mogelijke oplossingen? En zo ja, welke oplossing(en) is/zijn er? En welke impact heeft dit op de verkeersdruk en de financiën?
  6. Is het wellicht een mogelijkheid om de markt mee te laten denken over een oplossing in de vorm van bijvoorbeeld een prijsvraag?

De vragen zijn inmiddels beantwoord. Tevens is de notitie van Goudappel en Coffeng als bijlage meegestuurd.