Beleef het verhaal van Kaag en Braassem

Recreatie is één van de speerpunten van PRO Kaag en Braassem. Onze gemeente is mooi om te beleven: molens, wijdse vergezichten, plassen en uitstekende horeca; we hebben het allemaal. Maar de schoonheid en veelzijdigheid van onze gemeente, onze unieke ligging nabij het strand, de duinen en monumentale binnensteden in combinatie met creatief ondernemerschap moeten bij elkaar worden gebracht zodat het totaalconcept Kaag en Braassem meer zal worden dan de som der delen. Samenwerking binnen de recreatiesector en marketing van ons totale gebied is daarom van essentieel belang.

Initiatieven

Tot op heden blijft het echter bij rapporten en onderzoeken die stellen dat Kaag en Braassem ‘potentie’ heeft en enkele initiatieven van ondernemers. PRO Kaag en Braassem heeft in samenwerking met de andere partijen de opdracht gegeven om een marktconsultatie te organiseren. Dit heeft geholpen om nuttige en essentiële informatie van marktpartijen boven tafel te krijgen. Deze consultatie heeft geleid tot een aantal interessante initiatieven voor onze gemeente. PRO Kaag en Braassem kijkt met veel nieuwsgierigheid uit naar de uitwerking van deze recreatieve initiatieven en schuwt grootschaligheid niet in de gebieden die daarvoor in de structuurvisie zijn aangewezen.

Fiets- en wandelpaden

De gemeente Kaag en Braassem blijft de komende jaren haar rol pakken door actief te werken aan bewegwijzering en het ontsluiten van gebieden met fiets- en wandelpaden. Verder moet de marketing van onze gemeente worden uitgebouwd en ondersteunt de gemeente alle activiteiten die ertoe bijdragen dat ondernemers in deze sector de handen ineen slaan om samen te werken aan het merk Kaag en Braassem.

Speerpunt

Voor PRO Kaag en Braassem is samenwerking in de recreatiesector en marketing van ons totale gebied van essentieel belang. Wij zien recreatie als speerpunt in ons economisch beleid zouden het Economisch Overleg Platform graag uitgebreid zien met een vertegenwoordiger die de belangen van marketing en promotie van ons gebied in de gaten houdt.

Ruim baan in planologie

In bestemmingsplannen heeft de agrarische sector nog een preferente positie. Dat is ook de oorsprong van ons gebied en daar waar mogelijk zal PRO Kaag en Braassem dit koesteren. De realiteit is echter dat de werkgelegenheid in deze sector fors terugloopt en er behoefte is aan andere vormen van economische dynamiek. Landelijk onderzoek wijst ook uit dat er de komende jaren een forse leegstand van agrarisch vastgoed in het buitengebied te verwachten is. PRO Kaag en Braassem is bereid om verzoeken om het bestemmingsplan te wijzigen te honoreren als het gaat om recreatieve initiatieven en overnachtingsmogelijkheden. Landschappelijke inpassing en werkgelegenheidsaspecten zijn daarbij leidende criteria.

Plakkracht

Onze doelstelling: Kaag en Braassem promoten, samenwerking in de sector versterken, meer dan nu onderdeel worden van een aantrekkelijke regio met andere toeristische identiteiten, ons gebied toegankelijker maken, beter ontsluiten voor de recreant en de trek- en plakkracht vergroten door ondernemers uit te dagen overnachtingsmogelijkheden te organiseren.

Beleef het verhaal van Kaag en Braassem!