Duurzaamheid, milieu en energie

Algemeen: drie handvatten voor ambities, doelen en richting.

 1. Meer duurzame energie opwekken en minder energie per inwoner verbruiken.
 2. Circulaire economie bevorderen: slim omgaan met energie, water, grondstoffen en voedsel.
 3. Gemeentelijke bedrijfsvoering verduurzamen: goede voorbeeld blijven geven.
 • Uitgangspunt energietransitie: “alles wat je bespaart hoef je niet op te wekken”.
 • Inwoners stimuleren en ondersteunen om energie te besparen en minder restafval te produceren.
 • Lokale energiecoöperaties ondersteunen.
 • Windmolens: alleen als blijkt dat het écht kan, en in dat geval ook de lusten voor onze inwoners.
 • Faciliteren van meer toegankelijke laadpalen voor elektrische auto’s.
 • Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren.
 • Inzet op verduurzamen koop- en huurwoningen, door samenwerking en prestatieafspraken met woningbouwverenigingen.
 • Verkennen van de combinatie wonen en groen, zo groen mogelijk bouwen.
 • Lokale kennis vanuit groene platforms en lokale initiatieven zoals Stichting Groen Licht betrekken bij de inrichting van woonwijken.
 • Vergroenen van scholen, pleinen, tuinen/balkons en omgeving.
 • Open groene landschap behouden en biodiversiteit bevorderen.

Het volledige verkiezingsprogramma vind je hier!