Land- en tuinbouw

  • Perspectief en duidelijkheid bieden aan een sector die van grote waarde is voor onze lokale economie en bedrijvigheid.
  • Leegstand van agrarisch vastgoed voorkomen en leegstand tuinbouw aanpakken.
  • Luisteren naar de sector en samen met betrokken ondernemers en inwoners vormgeven aan gewenste innovatie, initiatieven en ontwikkelingen.
  • Uitgebreide participatie over herinrichting/verplaatsing tuinbouwgebieden.
  • Verkeersveiligheid: ontsluiting tuinbouwgebieden verbeteren.
  • Ruimte bieden voor andere vormen van landschaps- en waterbeheer en voor agrotoerisme.

Het volledige verkiezingsprogramma vind je hier!