Scholen met de beste rapportcijfers

Binnen een Brede School of een Integraal Kind Centrum (IKC) staat de ontwikkeling van kinderen centraal. Hierin spelen de gemeenten een belangrijke rol. De gemeente is (mede)verantwoordelijk om onderwijs, opvang, sport, zorg, gezondheid en veiligheid met elkaar te verbinden. Elk kind van 0 tot 12 jaar in Kaag en Braassem moet de gelegenheid krijgen gebruik te maken van al deze voorzieningen, het liefst dicht bij elkaar.

UPDATE 11 september 2018: PRO juicht voor duurzaam en veilig IKC in Leimuiden

UPDATE 11 februari 2019: PRO: “IKC Woubrugge komt er”

Hoogmade

In Hoogmade bouwen we op dit moment een moderne en duurzame nieuwe school. Geschikt voor modern onderwijs in een gebouw dat ruimte biedt om nieuwe en andere activiteiten te huisvesten dan alleen onderwijs.

Leimuiden, Roelofarendsveen/Oude Wetering en Rijnsaterwoude

In Leimuiden, Roelofarendsveen/Oude Wetering en Rijnsaterwoude  werkt de gemeente intensief samen aan de totstandkoming van nieuwe IKC’s. Een bundeling van onderwijs, opvang, educatie, sport, cultuur, zorg en duurzaamheid zijn hierbij leidende principes.

Woubrugge en Rijpwetering

PRO Kaag en Braassem wil dat ook in Woubrugge een aanvang wordt gemaakt met een IKC.  In Rijpwetering ligt de school al tegen het sportcomplex aan. In Rijpwetering liggen er vooral kansen in het intensiveren van de samenwerking en het investeren in duurzaamheid van het gebouw.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst: PRO Kaag en Braassem gaat voor schoolgebouwen met de beste rapportcijfers! In het belang van de kinderen.