Schoon, heel en veilig!

Wij wonen hier samen, wij spelen hier samen, wij bezorgen elkaar geen overlast. Dat is het motto van PRO Kaag en Braassem. Daar hoort een openbare ruimte bij die schoon, heel en veilig is. De gemeente heeft een basisverantwoordelijkheid om dit te bereiken, maar wel sámen met inwoners.

UPDATE 4 oktober 2018: Speeltuinen renoveren in Kaag en Braassem: onze jongste inwoners als opdrachtgever

UPDATE 19 december 2018: Vragen kruispunt Braassemdreef-Noordeinde beantwoord

UPDATE 12 juli 2019: Bijeenkomst kruispunt Braassemdreef-Noordeinde op 16 juli

Delicten

Helaas blijft ook onze gemeente niet gevrijwaard van hufterigheid: geplande knokpartijtjes, vernielingen in de openbare ruimte, diefstal en vandalisme of intimiderend, aanstootgevend en crimineel gedrag richting nieuwkomers in onze gemeente. De lijst is lang en ook al realiseren we ons dat de problemen in Kaag en Braassem een stuk overzichtelijker zijn dan in de stad, er is wel een toename zichtbaar. Het gevoel van veiligheid neemt af en het aantal gewelds- en vandalismedelicten neemt toe. PRO Kaag en Braassem wil hufterigheid aanpakken.

Melden heeft zin

Voor een schoon, heel en veilig Kaag en Braassem hebben wij de ogen en oren van alle inwoners nodig. Meld het de gemeente als je misstanden ziet. Alleen op die manier kunnen ze worden opgelost! Daartoe moet ook het meldpunt van de gemeente verder verbeteren: iedereen krijgt een terugmelding en informatie over de afhandeling van de melding.

Inwoners praten mee

PRO Kaag en Braassem gelooft in de kracht van inwoners. We willen daarom inwoners betrekken bij hun eigen wijk en omgeving. In plaats van de gemeente die de buitenruimte invult met groen en speelplekken, moet inwoners kunnen meebeslissen over de invulling van de eigen straat. Deze participatie van inwoners levert uiteindelijk niet alleen een grotere tevredenheid over de eigen leefomgeving op, maar het versterkt de sociale cohesie in een wijk of straat.

Investeren door los te laten

Inwoners krijgen ook het zogenaamde ‘right to challenge’: Als inwoners van een straat of een wijk zelf de verantwoordelijkheid willen dragen voor het beheer van de openbare ruimte is de gemeente bereid daarvoor de budgetten en de zeggenschap aan hen over te dragen. Dat is investeren in schoon, heel en veilig door los te laten.

Bermonderhoud

Een prettige leefomgeving betekent vaak ook een verzorgde omgeving. PRO Kaag en Braassem denkt dat er nog grote slagen te maken zijn als het gaat om het beheer en onderhoud van het groen. Denk bijvoorbeeld aan het hoge en slecht gemaaide gras en het bermonderhoud dat veel mensen een doorn in het oog is.

Schiphol

 

Schiphol is een economische factor van belang, zeker wat het transport betreft voor met name de agrarische bedrijven in onze gemeente. Schiphol draag bovendien bij aan werkgelegenheid voor de hele regio. Met ruim 70.000 vliegbewegingen per jaar op de Kaagbaan veroorzaakt Schiphol in onze gemeente ook overlast en een verslechtering van het leefklimaat. Door een nieuwe manier van vliegen is de overlast in onze regio sinds 2012 toegenomen. Sinds die tijd is de Kaagbaan de preferente baan, waardoor het meeste vliegverkeer van en naar deze baan wordt geleid. De gemeente Kaag en Braassem ligt in het verlengde van de Kaagbaan en heeft dus ook meer overlast van deze maatregel. Ondanks landelijke afspraken om de groei van Schiphol af te remmen is de overlast (geluid, luchtvervuiling, slaapverstoring) de afgelopen jaren dus alleen maar toegenomen.

PRO is geen voorstander van ongebreidelde groei van Schiphol omdat dat alleen kan met de aanleg van een Tweede Kaagbaan. Daarmee zal de overlast in onze regio alleen nog maar verder toenemen. PRO pleit wel voor een slimme en efficiënte groei van de luchthaven, rekening houdend met onze leefomgeving, het milieu (CO2) en het economische belang.

Daarnaast wil PRO Kaag en Braassem actief blijven sturen op de vliegroutes: geen nieuwe vliegroutes over woonkernen en geen toename van het huidige overlastniveau. Om het juiste gesprek te kunnen blijven voeren is het bovendien noodzakelijk om zelfstandig en onafhankelijk te blijven meten wat de effecten van Schiphol voor onze inwoners zijn.

Kaag en Braassem is schoon, heel en veilig!