Veranderen om onszelf te blijven

Grote uitdagingen maken moeilijke keuzes noodzakelijk. PRO Kaag en Braassem gaat deze verantwoordelijkheid niet uit de weg.

Nederland is aan het opkrabbelen uit de crisis. Om antwoorden te vinden op de kredietcrisis, de huizencrisis, de economische crisis en de financiële crisis heeft de overheid stevige maatregelen moeten nemen: bezuinigingen, maar ook het herschikken van taken. Als gevolg daarvan zijn veel verantwoordelijkheden overgedragen aan de gemeenten.

Toekomst

Dat heeft gevolgen voor onze gemeente, want Kaag en Braassem heeft taken erbij gekregen bijvoorbeeld op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen zónder de daarbij behorende financiële middelen. Tel daarbij op dat maatschappelijke trends en ontwikkelingen onze gemeente niet voorbij gaan en het is duidelijk dat de toekomst van de gemeente verandert.

Voorzieningen

Trends en ontwikkelingen als de ontgroening: Binnen tien jaar zal het aantal 70-plussers meer dan verdubbelen. En ook individualisering, digitalisering en een toegenomen mobiliteit hebben invloed op onze gemeente en onze samenleving. Inwoners maken steeds vaker gebruik van andere voorzieningen dan vroeger. Denk daarbij aan kwalitatief hoogwaardigere en/of goedkopere winkels, een nieuw recreatief aanbod dat meer uitdaging biedt en hoogwaardige voorzieningen als ziekenhuizen en universiteiten.

Feiten

Deze voorzieningen hebben vaak een groter verzorgingsgebied dan de school, het lokale dorpshuis en de vereniging van voorheen. Als gevolg van deze ontwikkelingen en het daarbij behorende veranderende consumentengedrag staat het aantal gebruikers van de kleine lokale voorzieningen onder druk. Dat zijn geen politieke keuzes, maar feiten.

Afscheid

PRO Kaag en Braassem vecht niet tegen deze veranderingen. Ze vormen de realiteit en het kader voor de te nemen besluiten en maatregelen. Dat vergt soms moedige en moeilijke keuzes: met het afscheid nemen van het ‘oude’  omarmen we de realiteit en willen we stappen zetten naar een gemeente waar het prettig leven, wonen en werken is en blijft.

Visie

Dit vraagt om een nieuwe aanpak en meer samenwerking. De kennis en betrokkenheid van de inwoners, om de juiste antwoorden te vinden, zijn meer dan ooit nodig. Daarom werkt PRO Kaag en Braassem ook de komende periode vanuit een visie in plaats van een verkiezingsprogramma waarin louter beloftes staan die mensen graag willen horen, maar na de verkiezingen geen stand houden. Onze basis is de veranderende wereld en de noodzaak om samenwerking tussen politiek en inwoners te herstellen.

Eerlijk

Zo moet de politiek stoppen met vooruitlopen en de inwoners vragen achter hen aan te lopen. De politiek moet ondersteunend zijn aan het initiatief wat de gemeenschap zelf neemt, maar ook moeilijke keuzes durven maken als de realiteit daarom vraagt. Dat is soms een breuk met het verleden, maar ook het eerlijke verhaal.

Dromen

In de visie van PRO Kaag en Braassem treft u context aan over het hoe en waarom van ons handelen, maar ook onze inzet van de afgelopen vier jaar, de agenda voor de komende jaren en (bij de perspectieven op de verschillende dorpskernn) een aantal dromen. Potentiële oplossingsrichtingen voor ingewikkelde vraagstukken. Oplossingen die alleen realiteit kunnen worden als we samenwerken en lokaal de bereid er is de veranderende wereld te accepteren en met elkaar verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij zullen we niet iedereen tevreden kunnen stellen. Ook úw achtertuin kan worden geraakt door de veranderende wereld. Daar staat tegenover dat dromen werkelijkheid kunnen worden. Dromen waarmee PRO Kaag en Braassem aan de slag wil. Sterker nog, dromen waarmee we aan de slag móeten gaan. Want wij zijn trots op Kaag en Braassem. U bent dat ook. Dat betekent dat we moeten veranderen om onszelf te kunnen blijven.