Vernieuwing

Kaag en Braassem kent 25.000 betrokken inwoners. Slechts een enkeling bezoekt wel eens het gemeentehuis. Een klein clubje bestuurders neemt dus besluiten met gevolgen voor álle inwoners! De gemeente raakt hierdoor zijn feeling kwijt met de eigenaren (de inwoners). Er ligt een geweldige kans om dit anders te doen. De inwoners moeten een grotere rol krijgen bij besluitvorming en uitvoering van taken. Mede-eigenaar worden van problemen én oplossingen. Alleen op die manier kan de gemeente haar takenpakket naar behoren blijven uitvoeren.

Het vraagt echter een andere houding van de gemeente. Een gemeente die partner is van verenigingen en het bedrijfsleven. Een gemeente die geen besluiten neemt over, maar besluiten neemt mét partners in de samenleving. Een gemeente die niet organiseert, maar faciliteert. Kortom; een gemeente die weer eigendom is van de inwoners. Dát is de missie van PRO Kaag en Braassem.

Raadsavond

Besluitvorming in de gemeente moet een stuk eenvoudiger, maar ook interactiever zijn. Dat kan. Bijvoorbeeld door te starten met een informatiemarkt. Afdelingen vanuit de gemeente presenteren daar een plan, verbonden partijen krijgen ruimte (GGD, Sociale Werkvoorziening, ondernemersklankbord, brancheorganisaties etc.) en kunnen zich op deze markt om beurten presenteren. Bewoners en politici kunnen hier de informatie halen, verenigingen of andere initiatieven kunnen informatie brengen. Hierna discussiëren de woordvoerders van verschillende partijen over de onderwerpen waarover besluiten genomen moeten worden. Voor deze werkwijze is het binnen de partijen noodzakelijk om vertrouwen te hebben in elkaars capaciteiten. Immers, alleen de woordvoerders op dossiers praten mee.

Uiteraard kunnen belanghebbenden tijdens dit overleg ook hun zegje doen. Aan het einde van deze sessie besluiten de woordvoerders met elkaar of het onderwerp rijp is voor besluitvorming en op de agenda van de gemeenteraad kan. De avond sluiten we af met een besluitvormende gemeenteraadsvergadering. Het enige onderdeel van de avond waar alle 21 raadsleden zullen aanschuiven. Daar vinden immers de stemmingen plaatsvinden en is de macht van het getal van belang. In alle momenten hiervoor draait het om de kracht van het argument. In het belang van de inwoners dus.

De gemeenteraad zal veranderen van besluitvormingsapparaat tot een inspiratiebijeenkomst en een bron van informatie-uitwisseling.