Werk en economie

  • Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen.
  • Werkgevers ondersteunen bij het aannemen van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Betere dienstverlening aan ondernemers door communicatie en minder regels.
  • Bereikbaarheid van het OV vergroten.
  • Gunstig vestigingsklimaat behouden o.a. door huisvesting ondernemers mogelijk te maken.
  • Lokale recreatieve initiatieven aanmoedigen.
  • Investeren in de recreatiesector o.a. door invoeren toeristenbelasting.

Het volledige verkiezingsprogramma vind je hier!