Wij zijn PRO Kaag en Braassem!

Onze missie: de gemeente teruggeven aan de inwoner!


Wij zetten een aantal bewegingen in gang:

 • Meer gebruikmaken van de kennis, ervaring en betrokkenheid van de inwoner.
 • Van “klant” van de overheid naar “eigenaar” van je woon- en leefomgeving.
 • Als overheid ondersteunend zijn aan het initiatief vanuit de samenleving: meer ruimte voor initiatieven, meer participatie, betere communicatie.


Wij zijn trots op wat we in de afgelopen jaren hebben bereikt! 

 • Een nieuw formatieproces op basis van insluiten i.p.v. uitsluiten, met als resultaat een breed gedragen samenwerkingsakkoord.
 • Verplicht percentage sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten, o.a. de Gerardusschool in Oude Wetering, de Van Egmond-locatie in Woubrugge, Leimuiden-West, De Kolk Oud-Ade en in Hoogmade.
 • Woningen met voorrang toewijzen aan inwoners van Kaag en Braassem.
 • Moderne en duurzame nieuwe schoolgebouwen in Hoogmade en Leimuiden.
 • Innovatief participatietraject rond de ontwikkeling van het Sportpad in Roelofarendsveen heeft geleid tot een gebiedsvisie opgesteld door alle partijen rond de locatie.
 • Onder aanvoering van PRO Kaag en Braassem is de lastendruk niet enorm gestegen. Bij de laatste begroting namen we het initiatief om een voorgenomen belastingverhoging terug te draaien.
 • De hoeveelheid restafval is mede door de invoering van diftarflink naar beneden gebracht: winst voor het milieu.
 • Gezamenlijke visie op de economie in Kaag en Braassem van de Ondernemersvereniging OVKB en de gemeente.
 • Inspraak wordt eerder georganiseerd, inwoners actiever opgezocht en er is meer focus op interactieve beleids- en besluitvorming.
 • Hospice Nieuwe Wetering, een aanwinst voor het dorp en de hele gemeente.
 • Combinatie school en wonen in oude gemeentehuis Rijnsaterwoude.


De komende jaren werken wij keihard aan:

 • Betaalbare huisvesting voor alle inwoners.
 • Ruimte voor groei van ondernemers.
 • Behoud van de leefbaarheid in onze dorpen.
 • Een groener en duurzamer Kaag en Braassem.
 • Toegankelijkheid en beschikbaarheid van kwalitatief goede hulp, zorg, onderwijs en cultuur incl. huisvesting.
 • Investeren in verkeersveiligheid.
 • Een andere rol en houding van de gemeente: een partner die stimuleert en faciliteert
 • Eenvoudige en interactieve besluitvorming.
 • Gemeentelijke lasten zo laag mogelijk houden.
 • Vergroten van betrokkenheid en zeggenschap van inwoners met o.a. Initiatievenfonds.

 Het volledige verkiezingsprogramma vind je hier!