Zorg en welzijn

 • Veilig en gezond opgroeien of oud worden in je eigen dorp met hulp en een activiteitenaanbod dicht bij huis.
 • Een dementievriendelijke gemeente: zorgen voor huisvesting en een goede woon- en leefomgeving voor inwoners met dementie.
  • Begeleiding en ondersteuning mantelzorgers.
  • Dagbesteding in vertrouwde omgeving, dicht bij huis.
  • Alzheimercafés.
  • Casemanagement.
 • Een gezonde en actieve leefstijl bevorderen voor jong en oud.
 • Voor inwoners met een minimaal inkomen de kwijtschelding gemeentelijke belastingen toegankelijker maken.
 • De sociale samenhang in de wijken bevorderen en eenzaamheid tegengaan door ontmoeting te stimuleren.

Het volledige verkiezingsprogramma vind je hier!