Kandidatenlijst van PRO

De betrokken inwoners op de kandidatenlijst van PRO Kaag en Braassem stellen zich aan je voor:

1. Ruud van der Star (Rijpwetering, fractieregisseur) projectmanager, BIM manager (regie en coördinatie) en verander manager bij de KBM Groep.
‘Lean en BIM zijn de sleutelwoorden in mijn werk. Steeds opnieuw ben ik bezig om bedrijfsprocessen in de bouw voor mijn werkgever, te optimaliseren. Dat mis ik bij gemeenten. De overheid, en daarmee ook de gemeente als eerste overheid, heeft moeite om de veranderende maatschappij bij te benen. Toch is het nodig, want de kloof tussen inwoners en overheid groeit. PRO heeft vernieuwing van de gemeente tot missie verheven en vanuit mijn kennis en expertise wil ik daar een bijdrage aan leveren.’

2. Laura van Klink (Oude Wetering), ondernemersadviseur VNO-NCW.
‘Politiek interesseert me, politiek intrigeert me en politiek irriteert me in toenemende mate. Het gaat steeds vaker om dogmatische en elitaire partijpolitiek waar het middel tot doel wordt verheven. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel mensen zich afwenden van de politiek. Als we inspraak van inwoners aan het begin van het besluitvormingsproces kunnen organiseren, ontstaan er oplossingen die creatief en vernieuwend zijn én die draagvlak hebben. Inwoners willen graag meedoen maar moeten wel serieus worden genomen. Geen participatie voor de bühne, maar daadwerkelijke inspraak. Daar hoop ik mij de komende jaren voor in te kunnen zetten.’

3. Sandra de Wagenaar (Leimuiden)
‘Politiek is minder ver weg dan je denkt, probeer het alleen zelf te zien. Zelf volg ik de gemeenteraad (online) al langer en het valt mij op dat je altijd wel een manier is om mee te denken. Ik kijk ernaar uit dit de komende jaren te gaan doen. Samen bereik je namelijk meer dan alleen, een motto dat bij mij past. Daarom voel ik mij betrokken bij mijn omgeving en daarom wil ik graag meepraten, meedenken en meedoen met PRO.’

4. Hans Klink (Roelofarendsveen) adviseur bij Breedband in Bedrijf.
Ik ben open, eerlijk, nieuwsgierig en heb altijd een mening. Dat laatste is soms lastig als het gaat over Kaag en Braassem. Míjn gemeente, waar ik over lees en hoor en waar ik zelf onderdeel van ben. Inmiddels al 4 jaar onderdeel van de besluiten die worden genomen op het gemeentehuis en die een grote verandering hebben ondergaan. Er is absoluut een verandering gaande met PRO als aanvoerder. Gaat het nu goed? Vaak wel, toch kan het altijd beter. Daarom wil ik me met volle overtuiging nogmaals 4 jaar inzetten om ons gedachtegoed verder uit te dragen en onze inwoners weer eigenaar te laten zijn van de gemeente.’

5. Thijs Brambach (Rijpwetering, roots in Leimuiden) eigenaar Wijnspeciaalzaak Wijn & Thijs.
‘Zeer actief betrokken bij lokale en regionale samenwerking. Samen kunnen we heel veel bereiken, maar dan moet iedereen wel meedenken en meedoen. En weten waar je moet beginnen met deze samenwerking. Dat kan en daarom zet ik mij heel graag in om partijen – inwoners, bedrijven en politiek – met elkaar te verbinden. Om resultaten te krijgen moeten er beslissingen genomen worden en daar moet je niet bang voor zijn, maar juist durven. Samen oplossingen bedenken én uitvoeren, daar sta ik voor.’

6. Tanja van Klink (Roelofarendsveen) voormalig locatieleider bescherm wonen (autisme).
Het gesprek aangaan en met elkaar tot een zo goed mogelijk resultaat komen waarin iedereen gehoord wordt, daar ligt mijn kracht. Perfectie bestaat niet, maar samenwerking wel! PRO is altijd op zoek naar samenwerking. PRO zet inwoners, verenigingen en bedrijven met elkaar om de tafel en geeft hen hun verantwoordelijkheid terug.
Een mooie verandering in de politiek waar ik mij graag voor in wil zetten. Met mijn handen uit de mouwen-aanpak wil ik abstracte ideeën concreet maken en spijkers met koppen slaan. Ik ga, samen met PRO en met jou, voor resultaat!

 

7. Evert Henrotte (Rijnsaterwoude) verpleegkundige Veiligheidsregio Haaglanden.
Evert Henrotte 2 bewerkt
‘Met PRO Kaag en Braassem staat een enthousiast team te trappelen om de uitdagingen aan te gaan die op onze gemeente afkomen. Ik ben jarenlang raadslid geweest in Jacobswoude en later in Kaag en Braassem. Mijn kennis en kunde wil ik blijven inzetten om ook de toekomstige gemeente vorm te geven, want dat we in gemeenteland op een kruispunt staan, staat voor mij vast. PRO heeft een visie op de toekomstige gemeente en ik werk er graag aan mee om die vorm te geven.’

8. Roel van Leeuwen (Rijpwetering, roots in Hoogmade) agrarisch ondernemer.
Geboren en getogen Hoogmaijenaar en de boer bij PRO. Ik ben nuchter, overtuigend, doelmatig en durf knopen door te hakken.
Trots op ons open buitengebied. Dit is de verbinding tussen onze dorpen. Een sterk agrarisch gebied met veel diversiteit, maar dit staat onder druk door uitbreiding van de dorpen, recreatie, natuur en duurzaamheidsdoelen.
Ik ben ervan overtuigd dat we dit kunnen combineren. Inwoners, boeren en buitenlui verbinden is wat mij motiveert.  Samen bereik je het meest. Ik zet mijzelf in door naar onze inwoners te luisteren, antwoorden te geven en ze te verbinden zoveel mogelijk ideeën te realiseren. Bouwen, duurzaamheid, circulaire economie, innovatie zijn mijn inspiratie.
Het boerenverstand: de sleutel tot succes!

9. Rick van Seggelen (Rijpwetering) internationaal accountmanager bij Royal FloraHolland.
‘Ik wil graag betrokken zijn om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Ik ben trots op onze gemeente en er kunnen dingen beter zoals: het ondersteunen van burgerinitiatieven en woonruimte creëren voor starters en ouderen. Ik zie kansen om initiatieven ontplooien zodat we een duurzamere gemeente worden.
Ik ben PRO omdat zij gebruik maken van de kracht in de gemeenschap. En niet zelf besluiten over zaken waar anderen meer verstand van hebben. Ik ben er van overtuigd dat het niet gaat om wat je zelf kan maar dat het belangrijker is dat je weet wie er wat kan zodat je die kracht en kennis kunt in zetten. Ik zet mijzelf in zodat we vraagstukken kunnen aanpakken door kennis en kracht te verbinden.’

10. Guus de Koning (Roelofarendsveen) manager Finance & Control bij Mapper Lithography

De frisse, vernieuwende aanpak van PRO: de inwoner betrekken bij het beleid van hun eigen gemeente, het gebruik maken van aanwezige kennis en kunde in de samenleving. En een mening vormen op basis van goed onderbouwde informatie, samenwerking en overeenstemming zoeken en niet weglopen voor eigen verantwoordelijkheid. Daar wil ik aan meewerken en met een mooi team van mensen voor gaan. Van huis uit heb ik de politieke betrokkenheid meegekregen. Luisteren naar de mening van anderen en iedereen heeft recht op gelijke kansen en plichten.

11. Thea Wesselman (Roelofarendsveen) voormalig projectleider bij Amstelring.
Thea Wesselman
 Ik werd geraakt door de visie van PRO waarin eigentijdse politiek, positief denken, kansen pakken, verbinden, faciliteren, meedenken en meepraten centraal staan. Te vaak heb ik, ook in mijn werk, gezien dat nuttige en waardevolle bijdragen van kundige mensen niet werden gehoord. Dat kan en mag niet. PRO geeft de gemeente terug aan zijn burgers en maakt dat die worden gehoord en gezien. En dat op basis van een eerlijk verhaal, zonder loze beloftes.

12. Luuk Kuiper (Roelofarendsveen)
Sinds 2014 volg ik de studie politiekunde, waarbij veiligheid een grote rol speelt. Tijdens deze studie heb ik bijvoorbeeld geleerd dat sociale cohesie een belangrijk onderdeel is om veiligheid te garanderen. Omdat PRO de inwoners betrekt bij projecten in hun eigen wijk vergroot het hierbij deze sociale cohesie. Participatie is de oplossing om de verbinding tussen gemeente en inwoners te verbeteren. Op het gebied van veiligheid en ondermijning zijn zeker wat stappen te maken binnen de gemeente. Met mijn kennis op deze gebieden wil ik, door middel van theorie aan praktijk te koppelen, een bijdrage leveren aan goed en daadkrachtig beleid.

13. Joost van der Geest (Rijpwetering) lokaal aannemingsbedrijf als werkvoorbereider / projectleider.
PRO die bedrijft politiek op een manier waar ik mijzelf goed in kan vinden. Tijden veranderen, mensen veranderen, systemen veranderen. De politiek mag, kan en moet mee veranderen. Als mensen ergens bij betrokken worden, voelen zij zich hiervoor verantwoordelijk. Vaak pakken zij dan ook de handschoen op om deze verantwoordelijkheid te dragen.
Door verschillende gesprekken met PRO-leden ben ik er achter gekomen dat het nu tijd is om niet vanaf de zijlijn de politiek te volgen, maar in het speelveld.  Het lijkt mij prachtig om met elkaar iets voor anderen te bereiken. Met elkaar, voor elkaar.

14. Richard Bakker (Hoogmade) projectcoördinator bij Breed Actief.
Ik ben betrokken bij diverse verenigingen binnen Hoogmade. Ik vind het belangrijk en leuk om mijn steentje bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven. PRO is een vereniging die samen met inwoners tot beslissingen en actiepunten komt, in plaats van besluiten nemen over inwoners. Ik kan mij goed vinden in dit uitgangspunt en daarom vind het een uitstekende zaak dat inwoners inspraak hebben. Daarom steun ik PRO en vind het belangrijk om het verhaal van PRO goed over te brengen.

15. Koen Mollers (Leimuiden) docent economie en teamleider voortgezet onderwijs.
Koen Mollers 2 bewerkt
‘Als docent en teamleider vind ik het een uitdaging om kinderen in hun kracht te zetten. Om het optimale eruit te halen wat erin zit. Dat herken ik in PRO. De afstand tussen gemeente en inwoners is groot, terwijl juist de inwoners zoveel kennis en kunde in huis hebben. Laten we die inwoners dus eens in hun kracht zetten en de gemeente daardoor sterker maken! Dat zal niet in een keer lukken en gaat met vallen en opstaan. Net als bij kinderen, maar het is wel nodig.’

16. Ilse van der Poel (Roelofarendsveen) persvoorlichter.
Ilse van der Poel
‘Ik loop al wat langer mee in gemeenteland als raadslid en zowel binnen als buiten de raadszaal heb ik mij vaak hardop afgevraagd wat de rol van de gemeente en haar vertegenwoordigers (de gemeenteraad) is in de gemeenschap. Kunnen we besluitvormingsprocessen niet anders vormgeven zodat inwoners ook voelen dat zij onderdeel zijn van het besluit? Hoe kunnen we al die slimme, betrokken inwoners betrekken bij de gemeente op onderwerpen die hen aanspreken? Een pasklaar antwoord is er niet, maar dat we toe moeten naar nieuwe vormen van besluiten nemen waarin samenwerking met inwoners voorop staat, is voor mij glashelder. Dat zal niet vanzelf gaan, een zoektocht zijn en tijd kosten, maar daar wil ik wel mijn energie voor aanwenden!’

17. Milan Corba (Oude Wetering)

18. Idi van der Meer (Roelofarendsveen)

19. Dennis van Klink (Oude Wetering)


20. Rinus Menken (Woubrugge)

21. Guus Bakker (Oude Wetering)

22. Ramon Borst (Rijpwetering)

23. Jim Koek (Hoogmade)

24. Arjen Bakker (Roelofarendsveen)

25. Dick Heemskerk (Oud Ade)

26. Hans Boer (Woubrugge)

27. Paul Volwater (Maarssen)

28. Co van de Weteringh (Rijnsaterwoude)

29. Floris Schoonderwoerd (Oud Ade), wethouder.
FlorisS liggende foto‘Als wethouder in deze gemeente heb ik de afgelopen jaren ongelofelijk veel werk mogen verzetten op het gebied van welzijn, zorg en inkomen. Ik zou dit werk graag voort zetten, want er komen ontzettend grote uitdagingen af op onze gemeente. Ik wil dit de komende jaren blijven doen en hoop daarbij op het vertrouwen van de partijen in de raad, maar zeker op dat van mijn eigen partij, PRO. Het enthousiasme binnen PRO werkt aanstekelijk en geeft mij de energie om de uitdagingen voor de toekomst op te pakken.’