Vereniging

PRO Kaag en Braassem is een politieke vereniging die op 6 november 2013 is opgericht en in maart 2014 voor de eerste keer aan de verkiezingen hebben deelgenomen. PRO werd de grootste fractie en zetelt sindsdien met zeven leden in de gemeenteraad. Waarom PRO? Omdat het anders moet in onze gemeente. Beter. 

Het bestuur van PRO bestaat uit:

  • Voorzitter: vacature
  • Secretaris/penningmeester: Idi van der Meer
  • Bestuursleden: Co van de Weteringh en Paul Volwater

2014 11 19 Introductie nieuwe bestuursleden IIdi van der Meer
Mijn naam is Idi van der Meer en woon al mijn hele leven in Roelofarendsveen. Nu alweer 22 jaar op het Zuideinde, samen met mijn man Koos, onze vijf kinderen en met periodes waar er ook crisispleegkinderen bij waren. Na een lange periode van fulltime moeder en pleegmoeder zijn, haalde ik mijn pabo-diploma en genoot (geniet nog steeds) daarna niet alleen van het zorgen voor kinderen en pleegkinderen, maar ook van het werken met kinderen. In het onderwijs, als leerkracht in basisonderwijs, speciaal onderwijs en als intern begeleider. En nu nog steeds, als kindercoach! Drie weken vrijwilligerswerk in Ghana (2007) gaf mij de kans om de Ghanese cultuur te mogen aanschouwen. Dat heeft mij diep geraakt, te zien hoe men daar als vanzelfsprekend en belangeloos elkaar helpt en voor elkaar zorgt en ook hoe zij met weinig, grote dingen doen.

Mogelijkheden
Door de vier workshops van Floris Schoonderwoerd in voorjaar 2013 ‘Wie doet wat eigenlijk? En waarom?’, ben ik me gaan interesseren voor de politiek in onze gemeente. Het was een doorkijkje achter de schermen en liet zien waar je als inwoner invloed op hebt binnen de gemeentelijke politiek. Daar werd ik  blij van, want als je echt wilt zijn er mogelijkheden te over, om op allerlei gebieden te participeren. De inrichting van de huidige en toekomstige samenleving vraagt van ons, om er voor elkaar te zijn, binnen onze persoonlijke mogelijkheden. Door mijn kerkelijke betrokkenheid en bij mijn bestuurlijke taken daar, zie ik veel moois gebeuren. Ook als bestuurslid van Fietsmaatjes is mijn ervaring dat mensen elkaar graag willen helpen, iets willen betekenen voor elkaar binnen hun eigen mogelijkheden. Concreet willen helpen, ook bij het verbeteren van hun leefomgeving. PRO  wil samen met de inwoners keuzes maken en daarbij gebruik maken van de kennis van die inwoners. Dat is wat mij aanspreekt, want dan kun je als inwoner je verantwoordelijkheid nemen als het gaat over zaken waar jij meer van weet dan anderen. Het is dan de kunst van de Raad, om daarbij de handen op elkaar- en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en daar dan goede afspraken over te maken! Ik wil daar graag bij helpen en zo onze mooie gemeente voor iedere inwoner een fijne plek te laten zijn, om te leven en te wonen!

Paul Volwaterpaul-volwater
Mijn naam is Paul Volwater en ben in het dagelijkse leven werkzaam als data-analist bij de brandweer Amsterdam-Amstelland. Ik ben lid geworden van PRO, omdat deze partij vernieuwend is en problemen gezamenlijk aanpakt met de inwoners van de gemeente Kaag en Braassem. Zelf ben ik geboren en getogen in Roelofarendsveen en ik ben trots dat ik uit deze gemeente kom. Dit wil ik dan ook graag doorgeven aan de inwoners van de gemeente, door de functie van bestuurslid zo goed mogelijk te bekleden.

Co van de Weteringh
Mijn naam is Co van de Weteringh en ben in 1957 in Roelofarendsveen komen wonen. Nuwoon ik op de Heiligegeestlaan in Rijnsaterwoude. Al vanaf mijn 18e ben ik zelfstandig ondernemer en vanaf 1980 in de watersportbranche (eerst surfplanken daarna in de motorsloepen). Mijn bedrijf heet WeCo.
Ik ben mij meer gaan interesseren voor de politiek nadat ik (theoretisch) met pensioen was en ik iets meer tijd had.

PRO Kaag en Braassem is een jonge, leuke en dynamische club met goede ideeën. Daarom ik mij graag voor PRO inzetten.
De wereld verandert en wij moeten mee.

Statuten
De vereniging PRO Kaag en Braassem is een dynamische vereniging waar regels niet de dienst uitmaken. Net als elke andere vereniging zijn we echter verplicht om ook statuten te hebben om op terug te vallen. 

ANBI
Vereniging PRO Kaag en Braassem heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat lidmaatschapscontributie, afdrachten en donaties onder de aftrekbare giften vallen. Op deze pagina staat meer over onze ANBI-status