Nieuwe Wetering, 29 juni 2015 – PRO Kaag en Braassem is dit weekend opgeschrikt door een bericht van de dorpsraad Nieuwe Wetering met de mededeling dat zij zichzelf willen opheffen. Op de website van de dorpsraad zijn hier verder nog geen mededelingen over te vinden, maar D66 Kaag en Braassem heeft volgens hun website wel een email ontvangen waarin kort melding wordt gemaakt van de opheffing.

In de email van de dorpsraad Nieuwe Wetering stelt de dorpsraad onder meer ‘nauwelijks medewerking van de gemeente te ontvangen bij grotere zaken als HSL / 380 kv / verbreding A4 / De Bult’ en ‘niet langer speelbal van de gemeente te willen zijn’.

PRO heeft zelf nog geen bericht van de dorpsraad ontvangen, maar de melding baart ons zorgen. Zeker omdat veel van de genoemde zaken (HSL, 380 kv en verbreding A4) vooral in het verleden, onder andere colleges en andere bestuursleden van de dorpsraad actueel waren en bovendien besluiten waren van het Rijk. De gemeente heeft in al deze zaken getracht om naar beste kunnen de belangen van de inwoners van Nieuwe Wetering te behartigen, maar ging uiteindelijk niet over de besluitvorming, dat was aan het Rijk. Vanuit de oprichters van natuurbelevingstuin De Bult, waar de gemeente wél beslissingsbevoegd is, zijn daarentegen juist geluiden ontvangen dat de samenwerking met de gemeente prettig was verlopen.

D66 Kaag en Braassem heeft inmiddels aangegeven vragen te willen stellen aan het college over het opheffen van de dorpsraad Nieuwe Wetering. PRO sluit zich daar graag bij aan, want wat is er nu eigenlijk aan de hand? En waarom komt de dorpsraad juist nu tot dit drastische besluit? Een goed gesprek met de Dorpsraad hoort daar binnenkort ook zeker bij. Wordt vervolgd…